Színházunk története

A kezdetek, a múlt

(2009 szeptemberétől-2017 szeptemberéig)

A 2009-ben alapított, otthonos atmoszférájú  „KoMod Színház” egy Nemes-Nagy Ágnes lakta magánlakásból vált Buda új stúdiószínházává. A 12. kerület egyetlen, saját társulattal és repertoárral működő lakásszínházaként, stúdiószínház egyaránt szolgáltatott helyszínt állandó társulata, a MinekEzACirkusz Produkció és egyéb független társulatok vendégjátékai számára. Ez a kortárs és modern (KoMod) kezdeményezés új színfoltja volt a magyar színházi életnek, mivel ötvözte a színház nyilvános és az otthon privát hangulatát. A MinekEzACirkusz Produkció művészeti vezetői: Farkas Róbert Szabolcs, valamint Csikós Ildikó voltak. A 2012-2017 szeptembere közötti időszak főbb előadásai: Kétútköz, Karüsszel, Gyévocska menni Szingarur,  Három kismanó meséi, A suszter manói.  

A Színház 2016-ban került az előadó-művészeti szervezetek hatósági nyilvántartásába független színházként. 


A folytatás

(2017 októberétől)

2017 októberében tulajdonosváltozás következett a Színház életében. 

Színházunk repertoárját Sárközi Gyula művészeti vezető állítja össze évadonként. 

A tulajdonosváltozással nemcsak a Színház arculata, hanem az előadások műfaja és tematikája (művészeti koncepció) is lényegesen megváltozik. A korábbi kortárs, prózai előadásokat felváltják a gyermekközönségnek szánt zenés, táncos színházi előadások, a gyermek- és felnőtt közönség számára is izgalmas zenés táncos előadások, a musical műfajú előadások, illetve a kizárólag felnőtt közönségnek szóló darabok. 

Gyermekelőadásaink közreműködői egyénileg szerződtetett, a gyermekek igényes szórakoztatására szakosodott előadó-művészek, illetve képzett táncművészek. A felnőttelőadásokon többnyire Színházunk alkalmazásában álló vagy megbízás alapján közreműködő előadóművészek, valamint a Madách Művészeti Iskola növendékei lépnek fel.

2017/2018-as évad

Színházunk a 2017-ben budapesti gyermekelőadásokat (Az elvarázsolt királyfi, Csodaországi kaland, Tündérmanó, Vitéz Katinka) és  felnőtteknek szóló spanyolországi előadásokat (A csodamasina) tartott, 2018-ban pedig budapesti gyermekelődásokat (Találkozás a Mikulással, Télországi kaland, Bolondóczi Boldizsár), illetve gyermekeknek és felnőtteknek is szóló budapesti és horvátországi (Bogármese), valamint felnőtteknek szóló (A csodamasina) spanyolországi előadásokat tűzött műsorára. 


Megvalósult előadásaink pénzügyi háttere

A 2017. évben megvalósult előadásainkból származó jegybevételünk alapján 2018-ban adófelajánlásként 100.502.750 Ft Tao tv. szerint kapott támogatást fogadtunk be. Ebből az összegből 87.770.750 Ft-ot Színházunk 2018. évi működtetéséhez, előadó-művészeti tevékenységéhez használtunk fel. 

Meghiúsult tervek

A „Csodamasina” interaktív musical 2018 karácsonyára és szilveszterére tervezett spanyolországi bemutatására, illetve a 2018 novemberében és decemberében Horvátországban (Zágráb, Eszék) gyermekközönség számára, a Kamarabalett Kft., és a KoMod Színház Kft. által közös produkcióként bemutatásra szánt „Bogármese” című táncelőadás megvalósulására pénzügyi nehézségek (Tao. támogatás megszűnése) miatt a spanyol, illetve a horvátországi partnereinkkel történt előzetes megállapodás ellenére, nem kerülhetett sor. A produkciók meghiúsulása és a jegybevétel elmaradása miatt jelentős, meg nem térülő kiadásaink (a tervezett külföldi előadások helyszíneinek megtekintésével, egyeztetésekkel, tárgyalásokkal kapcsolatos személyi és dologi kiadások, valamint utazási és szállásköltségek) keletkeztek.


A jövő

Megvalósulásra váró tervek

2019/2020-as évad

A 2019. évben bemutatásra tervezett, a jelentősebb befektetést igénylő 2019. évi új, valamint koprodukcióban felújítandó előadások („Romadia”, „Bogármese”, „Pán Péter”, Gulliver, „Diótörő”, „LGT táncképek) próbáira az előfinanszírozást biztosító támogatások (Tao. támogatás) hiánya miatt, még nem kerülhetett sor, tekintettel arra, hogy Színházunk költségvetése megvalósítandó terveinkhez képest jelenleg rendkívül szűkös. 

Támogatóink által 2018-ban felajánlott, a NAV által 2019-ben átutalt 12.732.000 Ft Tao. támogatást, valamint a 2018. előadások jegybevételéből maradt, továbbá a 2019. évi előadások várható jegybevételét a Színház működtetésére, valamint a 2019/2020-as évad előadásainak létrehozására kívánjuk felhasználni. 

A bemutatásra tervezett 2019. évi előadások megvalósításához az új támogatási rendszerben igényelhető jelentősebb összegű egyedi előadó-művészeti többlettámogatásra számítunk. E többlettámogatás nélkül eddigi bevételeink várhatóan nem biztosítják sem korábbi produkcióink felújítását, sem pedig új előadások létrehozását. Az általunk igényelt egyedi előadó-művészeti többlettámogatás elnyerése esetén, az azt kiegészítő 2018. évi Tao. tv szerinti felajánlásokból 2019-ben érkezett 12.732.000 Ft, valamint a 2018. évből maradt és 2019. évben várható jegybevételek, reményeink szerint, lehetővé teszik a 2019. évre tervezett előadásaink létrehozását és bemutatását.